SİRKÜLER EKONOMİ


Döngüsel Ekonominin Dört Temel Yapıtaşı

1.Döngüsel Ekonomi Tasarımı

Şirketlerin, ürünün yeniden kullanılmasını, geri dönüştürülmesini ve farklı kademelerde farklı kullanımını kolaylaştırmak için dögüsel tasarımda temel yeterlilikler geliştirmeleri gerekmektedir. Döngüsel ürün (ve süreç) tasarımı, ileri beceriler, bilgi setleri ve çalışma yöntemleri gerektirir.

Ekonomik olarak başarılı döngüsel tasarım için önemli alanlar şunlardır: malzeme seçimi, standartlaştırılmış bileşenler, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış ürünler, kullanım ömrünün sona erdiğinde ürün ve malzemelerin ayrılması ya da yeniden kullanımı, yan ürünlerin ve atıkların olası faydalı uygulamalarını açıklar.

2.Yeni İş Modelleri

Döngüsel bir ekonomiye geçiş, mevcut olanların yerini alan ya da yeni fırsatlar yakalayan yenilikçi iş modelleri gerektirir. Lineer değer zincirinin çeşitli aşamaları boyunca önemli pazar payına ve kabiliyetlere sahip şirketler, ölçek ve dikey entegrasyonlarından yararlanarak döngüsel ekonomi inovasyonunda ve döngüselliği ana akım haline getirmede önemli bir rol oynayabilir.

Birçok yeni model, malzeme ve ürün girişimcilerden gelecek olsa da, bu markalar ve hacimli liderleri de kritik bir rol oynayabilir. Döngüsel ekonomi iş modelleri ve girişimleri diğer oyunculara ilham verecek ve coğrafi olarak kopyalanacak ve genişletilecektir.

3.Farklı Döngüler

Materyallerin toprağa veya endüstriyel üretim sistemine geri dönüşü için yeni ve ek becerilere ihtiyaç bulunuyor. Bu, lojistik teslimat zinciri, ayrıştırma, depolama, risk yönetimi, güç üretimi ve hatta moleküler biyoloji ve polimer kimyasını içerir. Uygun maliyetli, daha kaliteli toplama ve işleme sistemleri ve ömrünü tamamlamış ürünlerin etkili bir şekilde bölümlere ayrılmasıyla, malzemelerin sistemden dışarı sızması azalarak döngüsel ekonomi tasarımını destekler.

4.Müşevvikler ve Elverişli Sistem Koşulları

Materyallerin yaygın olarak yeniden kullanılması ve daha yüksek kaynak verimliliğinin yaygın hale gelmesi için, piyasa mekanizmalarının politika yapıcılar, eğitim kurumları ve popüler kanaat önderleri tarafından desteklenen baskın bir rol oynaması gerekecektir. Sisteme işlerlik kazandıracak şeyler şunları içerir:

  • İşbirliği
  • Teşvikleri yeniden düşünmek
  • Uygun bir uluslararası çevre kuralları seti sağlamak
  • Örnek olarak liderlik etmek ve ölçeği hızla artırmak
  • Finansmana erişim
Kaynak: Ellen MacArthur Foundation