SİRKÜLER EKONOMİ

Sirküler (Döngüsel) Ekonomi

Lineer (doğrusal) ekonomi artık tüm dünyada tehlike alarmları çalıyor. Gezegenimizi ve ekonomimizi kurtarmanın yolu döngüsel ekonomiden geçiyor.

Sirküler ekonomi atığın ve hava kirliliğinin daha üretime geçilmeden, henüz tasarım aşamasında sıfıra indirmenin hedef edinildiği bir sistemdir. Bu sistemde tüm ürünler ve materyaller tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Böylece doğayı kötü yönde etkilemenin önüne geçilmesi hedeflenir.

Endüstri Devrimi ile başlayan süreçten günümüze kadar insanlar doğadan ham olarak aldığını atık olarak doğaya geri bırakıyor. Bu doğrusal ekonomik sistem artık sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır. Yepyeni bir sistemi tüm insanlık olarak ortak kurmamız gerekiyor.

  • Doğayı ve Kaynakları Koru!
  • Atık ve Hava Kirliliğini Engelle!
  • Ürün ve Eşyaları Kullanılabilir Kıl!
  • Sirküler (Döngüsel) Ekonomi Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız!

Neden Şimdi?

İklim krizleri, gelir eşitsizliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, nüfus artışları, israf, atık kirliliği işleri tarihte hiç olmadığı kadar zora sokuyor.

Küresel bazda kullanılan hammaddelerin yüzde 90’ından fazlası ekonomiye geri kazandırılmıyor. Bu da içinde bulunduğumuz sirküler açığın ne kadar büyük olduğunu açıklıyor. Gezegenimizin doğal kaynakları ve iklimi hala büyük bir baskı altında bulunuyor. Bu baskıyı azaltmanın tek yolu ise içinde bulunduğumuz sirküler açığı kapatmak.

Mikrodan makroya tüm ekonomik birimleri (bireyler, hanehalkları, firmalar, ülkeler), tarımdan hizmetlere kadar tüm sektörleri, kurumları, şehirleri, tüm bilim dallarını ve bunların işbirliğini içeren sirküler ekonomi moda bir söylem, popüler bir trend sonucu ortaya çıkmamış; bir dönüşüm zorunluluğunun devamında şekillenmiştir. Yeşil ekonomi, donat/simit ekonomisi, paylaşım ekonomisi gibi farklı isimlerle, farklı yönleriyle öne çıksa da döngüsel ekonomi tüm bu ekonomik gelişmeleri kapsayan ve hepsi ile işbirliği içinde olan yeni bir yapıyı temsil etmektedir.

En Değerli Kaynaklarımız Tehlike Altında

Sadece 2018'de yok olan ormanlık alanların toplam büyüklüğü 7 bin 500 km². Bu da bir önceki yıla göre yüzde 65'lik bir artış anlamına geliyor. Harekete geçilmesi için bunun gibi örneklerin artmasını beklememeliyiz.

İşbirliğinin Önemi

Dünya gayri safi hasılanın %85'i şehirlerden elde ediliyor. Dolayısıyla kirliliğin ve atığın büyük bir kısmı da buralardan kaynaklanıyor. Şehirler böyle bir dezavantaja sahip olsa da sermaye, kaynak, bilgi ve yetenekli insanlar şehirlerde yoğunlaştığı için etkin bir işbirliği ile dezavantajların üstesinden gelinebilir.

Tüm Dünya Harekete Geçmeli

Döngüsel ekonomi sadece bir kişinin, bir grubun ya da bir ülkenin bu konuda harekete geçilmesi ile meydana gelecek bir oluşum değil. Tıpkı doğrusal ekonomide olduğu gibi tüm dünyanın bunu hedef edinmesi gerekir.

Bazı Veriler

15

Sirküler Ekonomi Girişiminde Bulunan OECD Ülkeleri Sayısı

48

2030'a kadar Önlenmesi Mümkün Karbon Emisyonu Oranı(%)

550

Sağlık Harcamalarında Yaşanabilecek Azalma (Milyar Dolar)

98

Tekstil Sektöründe Kullanılan Geri Dönüşümsüz Kaynaklar(Milyon ton)

Yararlanılabilecek Kaynaklar

Sirküler(Döngüsel) ekonomi ile ilgili bilgilerinizi arttırmak için
aşağıdaki seçeneklere göz atın lütfen.

Ellen MacArthur
Foundation

Eğitim ve iş dünyasındaki sirküler gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

EdX Sirküler Ekonomiye Giriş Kursu

Bu kurs ile Sirküler Ekonomi'ye temel olarak hakim olabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Türkiye'deki sürdürülebilir gelişmeleri takip etmek için ziyaret ediniz.

Harekete Geç!

İster birey olsun ister topluluk, herkesin bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Nereden başlayabilirsiniz, merak ediyor musunuz?

Alıntılar "..."